TABORNIŠKI PRISTOP

Naša posebnost je način dela – taborniški pristop. To pomeni, da znanje in spretnosti pridobivamo skozi izkušnje, v varnem okolju majhnih skupin. V skupinah so enako stari taborniki, vodijo jih vodniki – mladi, a izkušeni prostovoljci, ob podpori odraslih tabornikov. Taborniki imamo svojo prisego in zakone ter živimo v skladu z njimi. Naše delo sicer poteka po programu, a so vse aktivnosti organizirane tako, da lahko ob skupnih ciljih taborniki sledimo svojim interesom in ob tem osebnostno rastemo.


TABORNIŠKA PRISEGA IN ZAKONI

Taborniška prisega:
»Pri svoji časti obljubljam, da bom zvest domovini, da bom sprejemal duhovno resničnost, jo razvijal in živel v skladu s taborniškimi zakoni.«
Zaobljuba medvedkov in čebelic:
Obljubljam, da bom ljubil domovino,
da bom vsak dan naredil dobro delo
in bom izpolnjeval zakone medkov in čebelic.
Zakoni medvedkov in čebelic:
1. Medvedki in čebelice spoštujejo ljudi in naravo.
2. Medvedki in čebelice so dobri prijatelji.
3. Medvedki in čebelice so prizadevni taborniki.

Taborniški zakoni:

 1. Tabornik je zanesljiv. Z dejanji si pridobi zaupanje. Na njegovo čast se je mogoče zanesti.
 2. Tabornik je zvest. Zvest je svojim sočlanom, prijateljem, vodniku, staršem in domovini.
 3. Tabornik je prijazen. Je prijazen z vsemi in prijatelj vsem tabornikom. Je prijatelj živali, ljubi naravo, jo spoznava in varuje.
 4. Tabornik je pripravljen pomagati. Je usposobljen in pripravljen pomagati človeku v nesreči in ljudem okoli sebe.
 5. Tabornik je discipliniran. Posluša svoje starše, vodnika in je zavestno discipliniran.
 6. Tabornik je veder. Je vesel, nasmejan in tudi težave premaguje z dobro voljo.
 7. Tabornik je pogumen. Pripravljen se je soočiti z nevarnostjo, govoriti resnico in se boriti zanjo.
 8. Tabornik je plemenit. Je plemenit do vseh, zlasti otrok, starih in bolnih ter pomoči potrebnih ljudi.
 9. Tabornik je spoštljiv. Spoštuje vse ljudi okoli sebe, različne navade, verovanja in prepričanja.
 10. Tabornik je vedoželjen. Se uči in pridobiva nova znanja. Je prizadeven pri vseh učnih procesih.
 11. Tabornik je varčen. Varčuje, skrbi za svojo in skupno opremo in ne uničuje tuje lastnine.
 12. Tabornik živi zdravo. Utrjuje svoje telo, se odreka slabim in škodljivim navadam. Skrbi, da se prehranjuje uravnoteženo ter skrbi za svoje fizično in psihično počutje.

STAROSTNE SKUPINE

Zaradi skupnih značilnosti otrok v določenem obdobju delimo taborniki člane v starostne skupine. Učenje skozi igro, raziskovanje in delo v skupini spodbujajo enakopravnost in samostojnost, mladi ob tem postopoma prevzemajo odgovornosti in se soočajo z izzivi.

 • murni do 6 let
 • medvedki in čebelice (MČ) od 6. do vključno 10. leta
 • gozdovniki in gozdovnice (GG) od 11. do vključno 15. leta
 • popotniki in popotnice (PP) od 16. do vključno 20. leta
 • raziskovalci in raziskovalke (RR) od 21. do 27. leta
 • grče (GR) starejši od 27 let